Podmienky užívania webstránky

Všetok obsah poskytnutý na tomto Babies Grow Fast blogu je len pre informačné účely. Majiteľ tohto blogu neposkytuje záruky pokiaľ ide o presnosť či úplnosť akýchkoľvek informácií na týchto stránkach alebo získaných prostredníctvom akýchkoľvek odkazov na tejto stránke. Majiteľ BabiesGrowFast.com nezodpovedá za prípadné chyby alebo opomenutia v poskytnutých informáciách, ani za nedostupnosť týchto informácií. Vlastník nenesie zodpovednosť za prípadné straty, zranenia alebo škody vzniknuté zobrazením alebo použitím týchto informácií. Tieto podmienky sa môžu zmeniť kedykoľvek a bez predchádzajúceho upozornenia.

Zásady ochrany osobných údajov

Majiteľ Babies Grow Fast blogu nezdieľa osobné informácie s tretími stranami, ani BabiesGrowFast.com neukladá informácie, ktoré sú získané o vašej návšteve pre iné použitie, ako analýza výkonu obsahu prostredníctvom používania cookies, ktoré môžete kedykoľvek vypnúť zmenou nastavenia vášho internetového prehliadača. Majiteľ nie je zodpovedný za re-publikovanie obsahu nájdeného na tomto blogu na iných webových stránkach alebo v médiách bez povolenia.

Komentáre

Majiteľ tohto blogu si vyhradzuje právo upraviť alebo zmazať všetky pripomienky k tomuto blogu bez predchádzajúceho upozornenia zvlásť, ale nie výlučne z nasledujúcich dôvodov:

  • komentáre považované za spam či možný spam,
  • komentáre vrátane vulgárnych výrazov,
  • komentáre, ktoré obsahujú výrazy alebo obsah, ktorý by mohol byť považované za urážlivý,
  • komentáre, ktoré napádajú človeka individuálne.

Naša rada

BabiesGrowFast.com je osobný blog a obsahuje osobné názory autora. Pred sformovaním vlastného názoru si vždy prečítajte 100 ďalších názorov. Pred prijatím opatrení vo vzťahu k svojmu zdraviu alebo zdraviu vašich detí sa obráťte na svojho poskytovateľa zdravotnej starostlivosti. Porozprávajte sa s laktačným špecialistom, ak sa vyskytnú nejaké problémy dojčenia. Tieto zásady ochrany osobných údajov boli vyhotovené 1. júla 2016 a môžu sa v budúcnosti zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia. Mali by ste si znova prečítať tieto zásady ochrany súkromia, keď dôjde k ich aktualizácii.